Mangoweg 319, Leiden

€ 612.300,- v.o.n. | Kantoorruimte | Oppervlakte: 123 m2

Kenmerken

Algemeen
Koopprijs:
€ 612.300,- v.o.n.
Status:
Beschikbaar
Soort:
Kantoorruimte
Indeling
Verdieping(en):
2
Bouw
Bouwvorm:
Nieuwbouw
Bouwjaar:
2022
Overig
Oppervlakten en inhoud
Oppervlakte:
123 m2
Oppervlakte kantoor:
123 m2
In units:
123 m2
straatnaam
huisnummer
huisnummer_toevoeging
postcode
2321 HZ
plaats
Leiden
postcode
2321 HZ
Mangoweg 319, Leiden

For English version see below

Wonen én ondernemen aan de rand van de bruisende stad Leiden, met ontspanning binnen handbereik. Dat kan allemaal in de ateliers van De Ananas. Hier worden wonen en werken op comfortabele wijze gecombineerd.

Het atelier heeft op de begane grond een eigen ingang. Vanuit hier komt u direct binnen in de werkruimte van 24,2m². Hierin is de aansluitende pantry, trapkast en het toilet nog niet meegenomen.

Vanuit de linker entree rechtdoor leidt de trap naar de bovengelegen woning. Aan het woord ‘ruim’ is niets gelogen als het over dit woongedeelte gaat. Vanaf de overloop zijn alle ruimtes te betreden; een woonkamer met keuken, twee slaapkamers, een luxueus afgewerkte badkamer, het aparte toilet en de techniekruimte. De fijne loggia is via beide slaapkamers te betreden of via de woonkamer.

Dit type atelier heeft een heerlijk groot woongedeelte. De woonkamer bevat een luxe uitgeruste hoek voor een keukenopstelling waar u heerlijk kunt kokkerellen. Er is voldoende ruimte om een flinke eettafel te plaatsen en nog een heel ruim zitgedeelte over te houden. De master bedroom is al even fijn dankzij de ruimte. De kleinste wand wordt volledig in beslag genomen door de mooie raampartij. Midden in de woning bevindt zich de tweede slaapkamer.

De technische ruimte heeft genoeg plek en een aansluiting voor een wasmachine en droger, en hier zou bijvoorbeeld nog een strijkplank of wasrek kunnen staan. Het atelier is volledig gasloos en dus zeer duurzaam dankzij de warmtepompinstallatie.

Kenmerken:
-De genoemde prijs is de totaalprijs:
-Koopsom woning v.o.n. bedraagt €455.000,00
-Koopsom atelier excl. btw bedraagt € 130.000,00
– Per direct beschikbaar

De Ananas in Leiden is een uniek woonconcept voor werelds en eigentijds wonen. Bewoners wonen zeer centraal en genieten van allerhande gemakken, zoals de mogelijkheid tot overdekt parkeren, horeca, pakketservice en een veelzijdige binnentuin. Het gebouw is bovendien zeer groen, waardoor alle appartementen onder meer genieten van duurzame en comfortabele vloerverwarming en koeling. Op fietsafstand bevindt zich onder meer de historische binnenstad van Leiden, winkelcentra en parken. Groots, luxueus en bruisend wonen: dat kan in De Ananas!

Faciliteiten
In de plint van De Ananas, op de begane grond, komen twee horecagelegenheden. Dus heeft u een keer geen zin om te koken? Dan kunt u letterlijk ‘op de hoek’ terecht. Een bijzonder initiatief, overgewaaid uit Amerika, is wasbar FRIS. Een wasbar? Jawel, een super-deluxe wasserette waar u tijdens het draaien van uw was kunt genieten van een hapje en een drankje. Of een snelle koffie to go. State-of-the-art wasmachines en drogers staan voor u klaar. Dus die hoeft u zelf niet meer aan te schaffen. Aan de andere zijde van De Ananas komt een brasserie, met een buitenterras. Daarnaast beschikt het gebouw over een enorme gemeenschappelijke binnentuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten in een groene omgeving, en dat midden in de stad!

Omgeving
De Ananas bevindt zich aan de zuidoostrand van Leiden. U bent op de fiets met een minuut of vijf in het bruisende, historische centrum van Leiden om daar heerlijk te genieten van alles wat de stad te bieden heeft. Tegelijkertijd bent u in een prachtig park net buiten de stad, op drie minuten lopen! Of ga naar het strand van Katwijk, of ga fietsen in het Groene Hart. Op maar een paar minuten lopen van De Ananas bent u in Polderpark Cronesteyn. Een park waar het heerlijk wandelen of joggen is. Of een rondje met de hond te wandelen. Er is een kinderboerderij, een café, een speeltuin en een bijenstal van de imkervereniging. Prima plek om te ontspannen of juist sportief bezig te zijn!

Waarom De Ananas?
De Ananas is als naam op zijn zachtst gezegd bijzonder. Maar wel bewust zo gekozen. De Ananas staat internationaal symbool voor gastvrijheid. Het vindt zijn oorsprong in het Caribisch gebied, waar mensen een ananas voor hun huis neerzetten om gasten te verwelkomen. Via de kolonisatie is de ananas naar de Westerse wereld gekomen, waar stenen exemplaren van deze tropische vrucht op landhuizen werden bevestigd. Met hetzelfde doel: gasten welkom heten.

En dat past uitstekend bij de stad Leiden. Waar vele nationaliteiten naast elkaar leven en werken. Waar internationals zorgen voor de status van Leiden als kennisstad. Waar mensen van elkaar leren en waar culturen elkaar versterken. Met De Ananas haalt Leiden een nieuwe manier van wonen binnen die je vindt in de metropolen van de wereld. Groots, luxueus en bruisend.

Meer informatie over De Ananas? Kijk dan op onze projectpagina van nieuwbouwproject De Ananas!

***English***

Living and doing business on the edge of the vibrant city of Leiden, with relaxation at your fingertips. It is all possible in the ‘ateliers’ (work/living apartments) of De Ananas. Here living and working are comfortably combined.

The ‘atelier’ has its own entrance on the first floor. From here you enter directly into the workspace of 24.2m². This does not include the adjacent pantry, stairs cupboard and toilet.

From the left entrance straight ahead, the staircase leads to the upstairs apartment. The word “spacious” is no lie when it comes to this living area. From the landing all areas can be accessed; a living room with kitchen, two bedrooms, a luxuriously finished bathroom, the separate toilet and the technology room. The fine loggia can be accessed from both bedrooms or from the living room.

This studio type has a wonderfully large living area. The living room includes a luxuriously equipped corner for a kitchen setup where you can cook deliciously. There is enough space to place a large dining table and still have a very spacious sitting area left. The master bedroom is equally fine thanks to its space. The smallest wall is completely occupied by the beautiful window. In the middle of the house is the second bedroom.

The utility room has enough space and a connection for a washer and dryer, and here could be another ironing board or laundry rack, for example. The studio is completely gasless and thus very sustainable thanks to the heat pump system.

Features:
-The price mentioned is the total price:
-Buy price house v.o.n. is €455.000,-
-Purchase price studio excluding VAT is € 130.000,-
– Available immediately

De Ananas in Leiden is a unique residential concept for worldly and contemporary living. Residents live very centrally and enjoy all kinds of conveniences, such as the possibility of covered parking, catering, parcel service and a versatile indoor garden. The building is also very green, so all apartments enjoy sustainable and comfortable floor heating and cooling, among other things. Cycling distance includes the historic center of Leiden, shopping centers and parks. Grand, luxurious and vibrant living: that is possible in De Ananas!

Facilities
In the plinth of De Ananas, on the first floor, there will be two catering facilities. So don’t feel like cooking for once? Then you can literally go ‘on the corner’. A special initiative, blown over from America, is laundry bar FRIS. A laundry bar? Yes, a super-deluxe laundromat where you can enjoy a snack and a drink while you do your laundry. Or a quick coffee to go. State-of-the-art washing machines and dryers are waiting for you. So you no longer need to purchase those yourself. On the other side of De Ananas will be a brasserie, with an outdoor terrace. In addition, the building will have a huge communal courtyard garden where residents can meet each other in a green environment, right in the middle of the city!

Surroundings
De Ananas is located on the south-eastern edge of Leiden. It takes about five minutes by bike to get to the lively, historic center of Leiden to enjoy everything the city has to offer. At the same time, you are in a beautiful park just outside the city, a three-minute walk away! Or go to the beach at Katwijk, or go cycling in the Green Heart. Just a few minutes walk from De Ananas you are in Polderpark Cronesteyn. A park where it is great to walk or jog. Or take a walk with the dog. There is a petting zoo, a café, a playground and a apiary of the beekeepers association. Great place to relax or be sporty!

Why De Ananas?
As a name, De Ananas is unusual to say the least. But deliberately chosen. De Ananas (Pineapple) is an international symbol of hospitality. It originated in the Caribbean, where people placed a pineapple in front of their house to welcome guests. Through colonization, the pineapple came to the Western world, where stone specimens of this tropical fruit were attached to country houses. With the same purpose: to welcome guests.

And that fits perfectly with the city of Leiden. Where many nationalities live and work side by side. Where internationals ensure Leiden’s status as a knowledge city. Where people learn from each other and where cultures reinforce each other. With De Ananas, Leiden brings in a new way of living found in the metropolises of the world. Grand, luxurious and vibrant.

More information about De Ananas? Check out our project page of new construction project De Ananas!

Lees de volledige beschrijving